Ražošana un pārdošana

Ražotnes iespējas nodrošina ražošanas jaudu līdz pat 5 - 10 t gatavā produkta 
diennaktī, bet pašas ražotnes resursu ir iespējams palielināt 2 līdz 3 reizes, ko 
nodrošina iespēja ražotnē ieviest papildus ražošanas līnijas un darbu vairākās maiņās. 
Sadarbībā ar Latvijā vadošajām nozares pētnieciskajām institūcijām, mediķiem un zinātniekiem produktu sortiments tiek regulāri paplašināts. 
Bioloģisko produktu līnija bērniem ir izstrādāta 2 gadu garumā sadarbībā ar Latvijas Valsts Augļkopības institūtu un Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, kā arī Latvijas Pediatru – gastroenterologu asociāciju.