Projekts nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2023 – 29.02.2024
 
Projekta nosaukums: SIA “Lat Eko Food” un SIA “KENNER” sadarbības projekts inovatīvas pusautomātiskas Doypack pakošanas līnijas izstrādei un adaptācijai (jauna pakošanas tehnoloģisko iekārtu izstrāde).
 
Pētījums tiek īstenots LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.

Izpētes laikā analizēti darba procesi, noslodze, ražošanas kapacitāte un tās salāgošana attiecīgajos posmos, ņemot vērā produktu specifiku. Izstrādāta iekārtas tehniskā specifikācija. Definētas iekārtas nepieciešamās funkcijas (izkraušana no autoklāva groziem, žavēšana, pakošanas zona un padošana uz paletēšanu). Izpētīti piemērotākie materiāli iekārtas izgatavošanai. Izstrādāts detalizēts  pusautomātiskas Doypack pakošanas līnijas iekārtas koncepts un teorētiskais tehnoloģijas modelis un nodefinēti iekārtu gabarīti.
 
31.08.2023

PROJEKTA NUMURS: 1.2.1.1/18/A/002

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002
Pētniecības projekts noslēdzies.

Pētījuma nosaukums: Zivs un gaļas gatavo maltīšu izstrāde stāvpaku (doypack DP) iepakojumos uzņēmumā “Lat Eko Food.

Pētījuma sākuma datums: 01.12.2020
Pētījuma beigu datums: 30.04.2021
Pētījuma ietvaros veikti rūpnieciski pētījumi un tam sekojošu eksperimentu izstrāde, tā ietvaros uzņēmuma laboratorijā tika izstrādāta un adaptēta jauna, augstas pievienotās vērtības, produktu grupa – gatavās maltītes ar zivi un gaļu stāvpaku (doypack DP) iepakojumos.

 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

 • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
 • Produktu iepakojuma risinājumi;
 • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.


Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

 •  Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
 •  Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
 •  Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.
02.06.2021

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Pētniecības projekts noslēdzies.
 

 

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA Lat Eko Food uzsāk pētniecības projektu.

Ražošanas termiskās apstrādes procesa pētniecība, tehnoloģijas izstrāde un iepakojuma atbilstības izpēte produktiem ar dzīvnieku izcelsmes izejvielām.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1.Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

 • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
 • Produktu iepakojuma risinājumi;
 • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

 • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
 •  Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
 •  Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 01.08.2019 - 30.06.2022

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

SIA Lat Eko Food pētniecības projekta ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un tam sekojošu eksperimentālo izstrādi, kur rūpnieciskā pētījuma ietvaros uzņēmuma laboratorijā tiks izstrādāta, bet eksperimentālās izstrādes laikā rūpnieciskai ražošanai adaptēta uzņēmumā jauna, augstas pievienotās vērtības produktu grupa – gatavās maltītes ar zivs un gaļas piedevām doypack (DP) iepakojumos. Projekta ietvaros plānots izstrādā vismaz 2 jaunas zivju produktu receptes un ražošanas tehnoloģijas un vismaz 2 jaunas gaļas produktu receptes un  ražošanas tehnoloģijas. Šo tehnoloģiju un produktu izstrādē nepieciešams veikt laboratorisku izpēti un analīzes par optimālākajām sterilizācijas formulām un sterilizācijas veidiem, lai saglabātu produktu uzturvērtību un nodrošinātu pilnīgu drošību (mikrobioloģiskos u.c. rādītājus) gatavo produkciju iepakojot jauna tipa DP iepakojumos.  Plānots izstrādāt tehnoloģisko procesu, kas nodrošinās  rūpnieciski sterilu produktu ražošanu stāvpakās.

Pētniecības projekta pirmās aktivitātes - rūpnieciskā pētījuma ietvaros laboratorijas apstākļos tiks izvērtētas dažādas, potenciāli piemērotākās augstas uzturvērtības izejvielas un tālākas apstrādes iespējas ar mērķi pildīt produktu mīkstajos iepakojumos.

Tiks vērtētas produktu garša, konsistence  un piemērotība plānotajai mērķa auditorijai.

Pētniecības projekta pirmās aktivitātes rezultātā laboratorijas apstākļos plānots izstrādāt 4 jaunas produktu eksperimentālās receptes pildīšanai mīkstajās stāvpakās.

Projekta otrās aktivitātes – eksperimentālās izstrādes ietvaros tiks veikta padziļināta sterilizācijas procesa izpēte, proti, veikti temperatūras izplatīšanās testi autoklāvos sterilizācijas procesa laikā, veikti sterilizācijas efektivitātes mērījumi ar logeriem. Plānots eksperimentāli modelēt dažādu fizikālu kritēriju ietekmi atbilstoša sterilizācijas rezultāta iegūšanai rūpnieciskos apstākļos.

Produktiem plānots veikt nepieciešamās pārbaudes atkarībā no rezultāta, paredzamā pielietojuma un veiktās apstrādes metodēm.

Attiecīgi projekta ietvaros tiks izstrādātas un rūpnieciskam ražošanas procesam adaptētas jaunas produktu grupas– gatavās maltītes stāvpakās receptūras, kā arī izstrādāts šo produktu ražošanas tehnoloģiskais process un noteiktas piemērotākās sterilizācijas formulas un iepakojuma atbilstība.

Projektu plānots īstenot no 01.12.2020. līdz 30.04.2021

Projekta kopējais budžets ir  172 759,72 EUR

19.01.2021

Pētniecības projekta nr.1.2.1.1/18/A/002

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002
Pētniecības projekts noslēdzies.

Pētījuma nosaukums: Jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā “Lat Eko Food.

Pētījuma sākuma datums: 08.04.2019
Pētījuma beigu datums: 31.10.2019
Pētniecības projekta “Jaunas, inovatīvas un augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā “Lat Eko Food”” rezultātā izstrādāta augstas pievienotās vērtības produktu grupa “superfood” kategorijā. Rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā ir izstrādāti 4 dažādu garšu augļu produkti ar chia sēklām bez cukura, veikta rūpnieciskā adaptācija un izstrādāts ražošanas tehnoloģiskais process.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

 • Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
 • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
 • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.


Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

 • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
 • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
 • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

 

 

17.01.2020